SCHEIDING.

Onze wegen scheiden,
Maar ons hart blijft een;
Immers is ons beiden
Ene hoop gemeen;
En de dag zal komen,
Is reeds in t verschiet,
Die ons vereent. met alle vromen,
En voor altijd te zamen ziet.

Onze wegen brengen
Over berg en dal,
Naar het God gehengen
En besturen zal;
Liefde doet ze kronkelen,
Maakt ze ruw, en vlak;
Tot waar wij t vredig licht zien vonkelen,
Van onder t veilig vaderdak.


Ingezonden op: 19 July 2001