TAAL-CENSUUR.

Verkiesbaar zijt gij naar de wet;
Het dagblad doet dit daaglijks lezen.
Maar onze taal is nauwgezet;
Dat blijkt in dezen.
Een uitgang maakt een groot verschil:
Wees zoo verkiesbaar als je wil,
Verkieslijk zul je nimmer wezen,


Ingezonden op: 19 July 2001