VLEKKEN IN DE ZON.

De zon heeft vlekken; dat is waar,
Maar wordt ook luid genoeg verkondigd.
Zij is t getroost. Dit spijt haar maar:
Er wordt zoo vreeslijk op gezondigd. .


Ingezonden op: 19 July 2001