VOLKSLIED.

Wij zijn kindren van ons land,
Vrije Batavieren!
Bloemen van den waterkant
Ons den hoed versieren.
t Water dreigt, maar krijgt ons niet,
Achter onze dijken,
En de verste zeeplas ziet
Onze vlaggen prijken

Dankbaar dienen we onzen God,
Eeren onzen Koning,
Slechts op trouw aan t hoogst gebod
Wachten wij belooning.
Helden zijn wij voor het recht,
Niet in t oproerschreeuwen
Aan de Oranjevaan gehecht,
Nederlandsche leeuwen.


Ingezonden op: 19 July 2001