VOLKOMENHEID.

t Genie maakt nog den Kunstnaar niet,
Al grijpt het naar zijn kroon. 
Wien voegt zij dan dien godenzoon,
Die in de Klacht
              de Maat betracht,
Nauwkeurigheid in t Schoon?

Ingezonden op: 19 July 2001