VOLUPTAS-FLENDI.

Wat s de schoonste en zoetste traan,
Die u de oogen kan doen schitteren?
Waar een edelmoedig hart
Krimpt van onverdiende smart,
Zonder te verbitteren.


Ingezonden op: 19 July 2001