W A A R H E I D.

(NAAR RÜCKERT.)

Waarheid is het lichtste spel van allen.
Doe u voor gelijk gij zijt;
En vrees geen dan dit verwijt:
Uit uw rol te zijn gevallen.


Ingezonden op: 19 July 2001