NOG EENS: DE WAARHEID LIGT IN ’T MIDDEN.

De waarheid ligt in ’t midden:
Mijn vrienden. is dat waar.
Dan ligt zij heden elders
Dan heden over een Jaar.

De waarheid ligt in ’t midden
Als ik ’t gelooven zal,
Dan ligt de waarheid nergens,
Of ligt ze misschien overal?

De waarheid ligt in ’t midden…

„Och sukkel! zwijg toch stil!
„De waarheid ligt in ’t midden
„Wil zeggen: Ze ligt waar ik wil.”


Ingezonden op: 19 July 2001