WAARSCHUWINGEN.

Pluk rozen naar uw lust, en laat het boompje snoeien;
Hoe meer gij snoeit en plukt, te milder zal het bloeien.
Maar laat geen ruwe hand in t plukken kracht gebruiken;
Want die de wortels ophaalt, doodt de struiken.
En die de struiken doodt, heeft weinig recht tot toornen.
Zoo hij zijn vingers kwetst aan scherpe doornen.


Ingezonden op: 19 July 2001