HET ZEEMANSHUIS.

Bouw een huis voor Janmaat op!
Zet een anker in den top;
Laat, om hem te praaien,
Hollands vlag er waaien.

Bouw het sierlijk, bouw het sterk,
Ruim en deftig als een kerk,
Binnen knap en buiten,
En met groote ruiten.

Maar verlok hem door geen mooi;
Vang hem niet gelijk een prooi;
Laat hem in zijn vrinden
Ware vrinden vinden.

Janmaat is niet veel gewend!
Veeren laten zonder end,
Vijf en twintig jaren
Voor zijn slaapbaas varen.

Nieuwe slaapbaas, wie gij zijt!
Schrijf je niet met dubbel krijt,
Jan zal al zijn dagen
Van uw lof gewagen.

Spreid zijn kooi gelijk t behoort,
Houd de kapers van zijn boord,
Zorg geen liffelaffen,
Maar wat goeds te schaffen.

Hebt gij dan nog bovendien
Wat voor hem op t hart misschien,
Ik wed dat hij luistert,
Waar hem liefde kluistert.


Ingezonden op: 19 July 2001