ZELFCRITIEK.

Hier dient de zedigheid bestreden;
Zij vonnist zonder’ recht of reden;
Zij geeft een valsch getuigenis…
Toch heeft zij ’t altijd juist niet mis.


Ingezonden op: 19 July 2001