OP íT ZIEKBED.

Op ít ziekbed dankt u, Heer! mijn lied.
Dewijl ít een bed mag zijn;
Zoovele kranken hebben ít niet;
Maar warm en zacht is ít mijní.

Op ít ziekbed looft u, Heer! mijn zang.
Omdat een ziekbed leert;
Zooveel gezonden leefden lang,
Maar leefden lang verkeerd.

Maar wat, indien ík ondankbaar was
En morde en tegensprak?
ík Verdiende dan dat ík nooit genasÖ
Maar sukklend bleef en zwak.

Heer zoo gij ít ziekvertrek ook nu
Voor mij ten schoolzaal kiest,
Vertoon mij dat een kind van u
Daar nimmer bij verliest!


Ingezonden op: 19 July 2001