ZWIJGEN.

Gij ziet alleen maar moed, waar moedig wordt gesproken.
Leer, Justus! leer den prijs van ít zwijgen ook vermoÍn;
Daartoe heeft menigmaal aan sprekers ít hart ontbroken;
Ook zwijgen is somtijds een spreken en een doen.


Ingezonden op: 19 July 2001