TWEE GENÈVES.

’k Weet dat er twee Geneves zijn:
Een van Rousseau, een van Calvijn.
Maar ’t zelfde, diepe, blauwe meer
Besproeit ze beiden — God zij de eer!


Ingezonden op: 19 July 2001