AAN BEDROEFDEN.

Geeft u niet over aan uw Smart,
Maar aan den Man van Smarte,
Die al het leed van t menschlijk hart
Gevoeld heeft in zijn menschlijk harte.
U roept zijn stem.

Die van zijn smart zijn leven maakt,
Dien zal de smart verslinden;
Maar die tot Hem om troost genaakt
Zal uit den dood het leven vinden.
Het is bij Hem.


Ingezonden op: 19 July 2001