BLIJVENDE W AARDE.

Prachtig blonk voor ons oog, met haar schittrende pluim,
De komeet, in kortstondigen luister;
Maar het vaste gesternte aan t onmeetlijke ruim
Straalt nog steeds en bestendig in t duister.

Heerlijk schitteren de gaven van schoonheid en jeugd,
Die een dichterlijk hart doen ontgloeien;
Maar het heilig versiersel van godsvrucht en deugd
Blijft ons stichten, verlichten, en boeien.

1858. (Het jaar der komeet van DONATI).

Ingezonden op: 19 July 2001