BIJ HET OVERLIJDEN EENS LEERAARS.

(OLNEY HYMNS.)

God nam zijn Meester weg van hem
Aan d’oever der Jordaan; ,
Wanhopig roept Eliza’s stem:
Wat vangt nu Isrel aan?

Maar hij vergeet dat ’s Heeren macht
Der zwakken lenden gordt
En in wat maat ELia’s kracht
Op hem is uitgestort.

Hoe? Paulus endt zijn schoonen loop
Apollos daalt in ’t graf: ,
Is Jezus Kerk nu zonder hoop?
Sneed Hij haar leven af?

Of leeft Hij nog, die eeuwig leeft,
En al haar nooden kent?
Zij trooste zich met wat zij heeft,
En wachte ’t geen Hij zendt.


Ingezonden op: 19 July 2001