EINDLIJK.

(NAAR ’T HOOGDUITSCH).

„Eindlijk” blijft niet eeuwig uit:
Eindlijk is de troost verschenen .
Eindlijk groent, o Hope! uw kruid;
Eindlijk houdt men op van weenen,
Breekt de traankruik die men droeg.
Eindlijk zegt de Dood: „Genoeg!”

Eindlijk wordt uit water wijn;
Eindlijk komt de rechte stonde;
Eindlijk stilt de hartepijn;
Eindlijk…heelt de diepe wonde;
Eindlijk maakt de slavernij
Den gevangnen Jozef vrij.

Eindlijk kan de nijd, de wrok
Eindlijk ook Herodes sterven;
Eindlijk Davids herdersrok
Zijnen zoom in purper verven:
Saül zelf raakt door den tijd
Veerkracht en vervolglust kwijt.

Eindlijk neemt het bang getob
Onzes zwervens ook een ende;
Eindlijk staat een Heiland op,
Die het juk des dienstknechts wende;
Eindlijk maken veertig jaar
Gods beloften tijdig waar.

Eindlijk bloeit een Aloë;
Eindlijk draagt de Palmboom vruchten;
Eindlijk eindigt aller wee,
En de laatste smart moet vluchten.
Eindlijk ziet men VREUGDENDAAL;
Eindlijk, Eindlijk komt eenmaal.


Ingezonden op: 19 July 2001