VIJFTAL GEWIJDE LIEDEREN.

II.

BEDE.

(Naar STEEGMAN.)

Och, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij!
Opdat ons nimmer schade
Des Boozen heerschappij.

Woon met uw levenswoorden,
Verlosser, bij ons in,
En trek ons met de koorden
Van uwe zondaarsmin!

Och, licht ons met uw stralen,
Gij Licht der wereld, voor!
Opdat wij nooit weer dwalen,
Of struiklen op ons spoor.

Och, blijf ons met uw zegen,
Nabij, schatrijke Heer!
En zend op onze wegen
Uw kracht en goedheid neer.

Och, neem ons in uwe hoede,
Gij onverwinbaar Held!
En weer des Satans woede
En s Werelds boos geweld.

Och, blijf ons met uw trouwe
Nabij, Heer, groot en goed!
Op wien ons harte bouwe
Met onbezweken moed.

Geleid ons allerwege,
Door t hachlijk levenslot;
En fluister tot den veege:
Gij zijt verzoend met God!


Ingezonden op: 19 July 2001