VIJFTAL GEWIJDE LIEDEREN.

V.

LOFZEGGING.

(Vg. 1 Tim. V.)

Amen! U zij kracht en eer,
Zalig, alleenmachtig Heer!
God, wien t gansch heelal aanbidt,
Die de onsterflijkheid bezit,
Eenig, eeuwig, onafhanklijk!
Koning, die daar boven troont,
En een heilig licht bewoont,
Voor geen sterflijk oog toeganklijk.


Ingezonden op: 19 July 2001