GODSVRUCHT.

Een rein gemoed, een zedig oog,
Een zielootmoedig voor den Heer,
Ziet met vertrouwen naar omhoog,
En vol van liefde neer.

Een op zijn God vertrouwend hart, .
Een hart vervuld met liefde en vree,
Geniet altijd meer vreugd dan smart,
En dankt in wel en wee.


Ingezonden op: 19 July 2001