AAN DEN HEILAND.

Wij waren verloren; gij hebt ons gezocht,
Gevonden en behouden!
Gij hebt ons met uw bloed gekocht,
Opdat wij u liefhebben zouden

Wij waren gevangen; gij hebt ons verlost,
Bevrijd op onze beden;
Die vrijheid heeft uw dood gekost;
Wij willen haar wel besteden

Wij sliepen den doodslaap; gij hebt ons gewekt;
Uw Geest kan levend maken.
Wee ons, indien deze weldaad niet strekt
Om ons te doen bidden en waken!


Ingezonden op: 19 July 2001