HEILOO.

Boven Limmen ligt Heiloo.
Waarom klopt het hart mij zoo,
Als ik, boven Limmen,
Op een spitsen torentop,
t Haantje met vergulden kop
Boven t hout zie klimmen?
Heiloo ligt boven Limmen.

Schoone dreven heeft Heiloo.
Waarom klopt het hart mij zoo,
Midden in zijn dreven,
Als, van tusschen t groen geboomt,
t Witte Huis te voorschijn koomt,
Statig en verheven?
Heiloo heeft schoone dreven.

Lieve vrouwtjes telt Heiloo.
Waarom klopt het hart mij zoo,
Kom ik die te aanschouwen?
t Heugt mij hoe ik, jongeling.
t Liefste meisjen uit haar kring
In zijn kerk ging trouwen.
Heiloo telt lieve vrouwen.

Zeegne God u, klein gehucht.!
Dubbel zuivel, dubble vrucht
Lache u daaglijks tegen;
Onbezoedeld, onverpoosd,
Vloeie u de evangelietroost
Als een malsche regen!
Aan mij verdient gij zegen.


Ingezonden op: 19 July 2001