BIJ DEN DOOD VAN

DR. JOHANNES JOSEPHUS VIOTTA,

Componist,

Overleden 6 Februari 1859.

Ook die harp, ook die harp dan tot zwijgen gebracht,
Wier geklank aan mijn zangen zich paarde,
In de dagen van jeugd en ontluikende kracht,
Die een hemel beloofden van de aarde! (*)

Die ook sinds, in t gedrang van des levens gewoel,
Door het lied van den MAN zich liet wekken,
En, in geestrijke tonen, t eenstemmig gevoel
En het hart van den VRIEND deed ontdekken. (*)

Nog een lied was beloofd; nog een lied werd verwacht,
Was op weg van mijn hart tot mijn lippen
Maar eer de adem mijns monds het had overgebracht,
Kwam die harp aan den MEESTER te ontglippen

Zet haar neer bij zijn graf, waar des avonds de wind
Haar met smartlijke zuchten bespele,
En bereikt haar dees toon uit het hart van een vrind,
Dat zij aansla en klagelijk kweele!


Ingezonden op: 19 July 2001