JONG BLIJVEN.

Het hart blijft jong en wordt niet oud,
Wanneer ’t zich frisch en open houdt
Om al wat menschlijk is te voelen,
Te voelen wat een kind verblijdt,
En wat er door den geest moet woelen
Eens jonglings, in zijn schoonsten tijd.
Die zijn verled!Jn in zich draagt,
BlUft jong, al is hij welbedaagd,
En wekt der jonkheid geen mistrouwen.
Veel kan hij hopen, wien veel heugt;
Veel met zachtmoedig oog besC’houwen;
’t Herinn’ren is een .qrootl! deu.qd.

 


Ingezonden op: 19 July 2001