IN DE KINDERKAMER.

Alles in slaap!
Alles in rust!
Meisjen en knaap.
Droefheid en lust!
Kleine krakeelen, en knellende zorgen
Wegens de moeilijke lessen voor morgen,
Eensklaps gesust!

Allen gezond,
Allen vol kracht;
Zie hoe die mond
Slapende lacht!
Ene nog n kusje gedrukt op de koonen,
Blozende rozen, van dochtren en zonen,
En: Goeden nacht!

Ja, Goeden nacht!
Slaapt ongestoord!
God houdt de wacht,
God, die ons hoort.
Kom, leg ook gij nu het hoofd maar terneder
Liefdrijke moeder! zoo zorgzaam en teeder;
Slaap ook zoo zacht.


Ingezonden op: 19 July 2001