GEEN KRUIS, GEEN KROON.

Neen, zonder kruis geen kroon!
Maar zonder kroon wel menig kruis
In hart en huis,
Mijn zoon!

Waar t leed gedragen wordt,
Maar zonder ootmoed bij de schuld,
En t hart niet duldt,
Maar mort.

Waar t kruis wordt nagesleept,
Vertoond, verheerlijkt, opgekleurd,
En t hart niet treurt,
Maar dweept.

De lijdzaamheid des Mans,
Des Christens, die in God gelooft,
Zij slechts is t hoofd
Een krans.

Maar dezen werpt hij neer
Voor Hem, die t kruis droeg zonder schuld;
Aan Hem de hulde
En de eer!


Ingezonden op: 19 July 2001