LAATSTE GROND.

Of Godgeleerdheid smale en Wijsbegeerte spott’:
GOD-ZELF is „laatste grond” van mijn GELOOF IN GOD.


Ingezonden op: 19 July 2001