NOG.

Het leed, dat u te beurte viel,
Moet gij niet, maar het moet u dienen.
Het leide uw afgedwaalde ziel
Van t zienlijke op tot d Ongezienen!

Het make uw neergebogen geest
Wat losser van het stof der aarde!
t Is u wellicht wat veel geweest,
En heeft zoo weinig waarde.


Ingezonden op: 19 July 2001