NIET ONFEILBAAR.

„Van mij te verschillen, gelijk gij ziet,
„Is van domheid of onwil een blijk:
„Onfeilbaar? Neen zeker! dat ben ik niet!
„Maar wel heb ik altijd gelijk.”


Ingezonden op: 19 July 2001