OUD EN NIEUW VERBOND.

Het OUDE, de Omhulling;
Het NIEUWE, Vervulling.
In het OUDE, een stok er, een staf,
Op den weg naar het duistere graf;
In het NIEUWE, t vroolijkste licht,
En een opene deur in t gezicht.


Ingezonden op: 19 July 2001