REPOS AILLEURS.

Houd u den slaap des doods uit de oogen
Door werkzaamheid;
Geloof niet dat wij rusten mogen,
Eer ons de Heer ter rust geleidt.

Verpoos uw geest, verkwik uw krachten,
Schort d arbeid, maar hervat hem weer;
En leg, ook zelfs in uw gedachten.
Uw taak niet neer.


Ingezonden op: 19 July 2001