TWEEDE KNOP.

(NAAR R‹CKERT.)

De boomen, die de hagelslag
Geteisterd heeft aan hoofd en leden,
Staan weer zoo schoon men wenschen mag,
Ja. boven wenschen en gebeden.

Verborgen knoppen loerden slechts
Hun kans af, om voor ít licht te komen:
Daar heeft de hagel links en rechts
Aan elk zijn voorman weggenomen.

Nu staan ze in ít eerst gelid geschaard;
En wat de spits heeft afgebeten,
Wat de eerste ontmoet mg wierp ter aard,
Is met een enklen nacht vergeten

Mijn hart! wat dient er meer gezeid,
Wanneer de stormen om u fluiten?
ít Verloorne geeft gelegenheid
Aan ít Nieuwe om uit te spruiten.


Ingezonden op: 19 July 2001