VALLENDE STERREN.

Volksgeloof der Lithauwers.
Zie Alb. der Nat. 1853 bl. 348.

Zaagt gij hoe die ster verschoot?
Denk, o Stervling! aan uw dood.

Ieder kind, op aard geboren,
Doet een nieuwe ster ontgloren.

Aan zijn dunnen levensdraad
Zweeft zij, tot zijn sterfuur slaat.

Als de dood zijn oog,doet breken,
Doet hij ook die ster verbleeken,

Keert zijn adem hemelwaart,
Uitgedoofd stort zij op de aard.

 


Ingezonden op: 19 July 2001