VERTROUWEN.

Blijf op de wieken drijven
Die God geschonken heeft!
Zij zullen aan den schouder blijven
Ook daar waar alles u begeeft.

Durf op die wieken streven
Ten hoogsten hemel heen!
Schoon door den dampkring wolken zweven…
Een weinig hooger zijn er geen.

Blijf op die wieken hangen,
Hoe zwart de nacht ook zij!
Ook waar geen straal is op te vangen,
Is uw getrouwe God nabij.

Mijn God, op uw genade
Vertrouw ik nacht en dag.
Sla met uw oog mij gade,
En kom mij met dat Woord te stade,
Dat zegt dat ik vertrouwen mag!


Ingezonden op: 19 July 2001