VREDE.

In onze dagen zij het Vrede,
Volmaakte vrede en stille rust!
Het laatste twistvuur zij gebluscht;
Het oorlogszwaard blijve in de scheede .
Ontzweef ons niet, begeef ons niet, ,
Gij Engel, die den Vre gebiedt!

De herder weide zijne schapen
Langs batterijen zonder nut .
In schaduw van t verroest geschut
Leg zich t verzadigd ooi te slapen;
t Nieuwsgierig lam zie vroolijk op,
En steke in d ijzren mond den kop.

Het veld zij vol van gouden halmen,
Van witte zeilen t golfgebruis,
Van blijde liedren leder huis,
Het heiligdom van dankbre psalmen;
De burger, die het minst bezit,
Steke ook zijn stukje vleesch aan t spit!

PAX OPTIMA RERUM.

Ingezonden op: 19 July 2001