WEERSLAG.

Wilt gij zien een schoone maagd:
Zie haar als zij liefde draagt.

CATS.

Wilt gij zien een schoone vrouw;
Maak haar gelukkig door uw trouw.


Ingezonden op: 19 July 2001