ÉÉN SLECHTS.

Jar one chord, the harp is silent;
    Move one stone, the arch is scattered .
One small clarion-cry of sorrow .
    bids an armed host awake;
One dark cloud can hide the sunlight;
    loose one string, the pearls are scattered;
Think one thought. a soul may perish;
say one word, a heart can break.
ADELAIDE ANNA PROCTOR.

Doorkerf één draad: uw parelsnoer
Strooit al zijn rijkdom langs den vloer;
Ontstem één snaar: uw harp moet zwijgen;
Verwrik één steen: de boog verzet;
Één stootjen in de alarmtrompet
En duizend zwarte zorgen stijgen!
Één donkre wolk verbergt de zon;
Één dwaasheid opent u een bron
Van leed, dat zich geen hart verbeeldde;
Één vonk ontsteekt wat niemand bluscht;
Één wensch verstoort de gansche rust,
Één, ééne erin’ring elke weelde;
Één smet bederft geheel een kleed;
Één wroeging werkt wat niemand weet;
Één oogenblik baart eeuwge smarte;
Één spaak, gebroken, breekt het wiel;
Één enkel denkbeeld doodt een ziel;
Één enkel woord verscheurt een harte.


Ingezonden op: 19 July 2001