AAN EEN H. E. H. G.

Hofmeester, hoog in eer,
Als een getabberd heer
Aan t hooger end gezeten!
Al voert gij aan den disch t gebied,
Van waar de wijn is weet gij niet,
Ofschoon de dienaars t weten.


Ingezonden op: 19 July 2001