AAN EENE WEDUWE.

De vertroostingen Gods zijn nooit te klein;
Hoe groot het leed moog wezen.
De God, die ze schenkt,
en oni lijden gedenkt,
Zij eeuwig gedankt en geprezen!

Houd dan moed onder ’t kruis! Hoe zwaar het drukk’,
Het zal u nooit verpletten.
Rijze ’t leed voor uw oog
als gebergten omhoog:
Het geloof kan ook bergen verzetten.


Ingezonden op: 19 July 2001