ALLES EN NIETS.

Professor is geleerd, maar droog;
Hij heeft geen gaaf van me te deelen,
Zeer goede PIJLEN heeft hij velen;
Een vollen koker; maar geen BOOG.


Ingezonden op: 19 July 2001