AAN DIGNUS.

Zoo velen zwelgen in het Overbodige,
Of lossen zich in t Onbeduidende op;
Gij, met uw edel hart en klaren kop.
Leef voor en door het Ware en Ene Noodige!


Ingezonden op: 19 July 2001