BEDE.

Daal in de harten, Geest des Heeren,
En vorm ons naar des Heilands beeld!
Hem na te volgen is hem eeren,
Hem minnen. doen wat hij beveelt.
Doordring, beziel ons, vuur ons aan,
Opdat wij naar volmaaktheid staan!

Laat ons niet weiflen of vertragen,
Niet omzien naar wat achterligt;
Maar naar die blinkende eerkroon jagen,
Waar Jezus zelf ons oog op richt.
Beziel. doordring ons, maak ons sterk;
Dit Ene zij ons aller werk!

Zie Filipp. III : 12, 13, 14.


Ingezonden op: 19 July 2001