BEMOEDIGING.

Dat elk, die liefheeft en gelooft,
Voorts zonder zorge zij!
De Heer, zijn Heiland is nabij,
Gods zegen op zijn hoofd,
Hij grijpt zijn hand, hij steunt zijn voet,
Schep moed, bedrukte ziel! schep moed!

Dat niemand iets voor God verzwijg,
Of zich zijn nooden schaam;
Maar bede en zucht naar boven stijg.
In s Heilands dierbren naam.
De Vader in den hemei hoort
Gij kent zijn trouw, en hebt zijn woord.

Zie Filipp. IV: 57.


Ingezonden op: 19 July 2001