DE BESTE VRIEND.

(Naar SCHMOLCK.)

De beste Vriend is wel daarboven
Op aarde zijn de vrienden raar;
En, in ons menschlijk woelen, sloven,
Loopt trouw en waarheid veel gevaar.
Dies blijft het bij de spreuk, mijn kind!
De Heiland is de beste Vrind.

Bij menschen is het vloed en ebbe;
De Heiland staat gelijk een rots.
En schoon ik duizend feilen hebbe,
Hij laat daarom mijn hand niet los.
Dies blijft het bij de spreuk, mijn kind!
De Heiland is de beste Vrind.

Hij liet voor mij aan t kruis zich dooden,
Vergoot voor mij zijn dierbaar bloed,
Staat nog mij bij in alle nooden,
En maakt mijn vele schulden goed.
Dies blijft het bij de spreuk, mijn kind!
De Heiland is de beste Vrind.

Die Vriend heeft mij zijn hart gegeven,
Ik. ben de Zijne en Hij is mijn;
Hij is mijn vriend voor heel mijn leven,
Tot over t graf zal Hij het zijn.
Dies blijft het bij de spreuk. mijn kind!
De Heiland is de beste Vrind.


Ingezonden op: 19 July 2001