16. ?

NIET EN KANDER BETER PASSEN
ALS DAT Tí SAMEN IS GEWASSEN.

Als van twee gepaerde schelpen
dí Eene breeckt of wel verliest,
Niemant sal u konnen helpen,
Hoe men soeckt, hoe nau men kiest,
Aen een die met effen randen
Juyst op dí ander passen sou.
dí Outste zijn de beste panden,
Niets en gaet voor dí eerste trou.
díEerste trouw die leert het minnen,
dí Eerste trou is enckel vreught,
dí Eerste trou die bindt de sinnen,
Sy is ít bloemtje van de jeught:
Na myn oordeel twee mael trouwen
Dat is veel niet sonder pijn,
Dry-mael kan niet als berouwen;
Want hoe kander liefde zijn?
Hout u eerste lief in weerden,
Eertse met een vollen zin,
ít Is een hemel opter eerden,
Soo je paert uyt rechte min.


CATS.

1862.

ONGEWONE GUNSTBEWIJZEN
DOEN GODS GOEDHEID DUBBEL PRIJZEN.

Als van twee gepaarde schelpen
De eene breekt of wel verliest,
Nog zal God u kunnen helpen,
Mits gij niet voorbarig kiest,
Aan een die met effen randen
Nog eens juist op de andre past
En, gezegend door zijn handen,
Lieflijk met haar samenwast.
Blijft gij dit onmooglijk keuren
Bij de schelpen onzer zeÍn,
Echter laat het God gebeuren
Bij die andre, die ik meen.
Is dan niet dat tweede trouwen
Voller bron van rijk genot,
Naar men ít meerder moet beschouwen
Als een wonderwerk van God?
Werd zijn goedheid nooit vergeten
Bij ít genot der eerste min:
Hem dit Wonder dank te weten
Heeft iets wonder-zaligs in.

BEETS


Ingezonden op: 19 July 2001