BLIJF EEN.

Blijf één, blijf één, mijn Vaderland!
Blijf één en ongeschonden.
Geen staatspartij, geen godsdiensttwist
Verscheure, door geweld of list,
Wat God heeft saamverbonden.

Blijf één, blijf één, mijn Vaderland!
Laat niets die kracht u rooven.
Schraag, als een eenig man, den troon
En meng geen wanklank in den toon ,
Van ’t oud „Oranje-Boven!”

Blijf één, blijf één, mijn Vaderland!
Laat niets die vreugd verbitteren.
Blijf, kleinst, maar roemrijkst volk der aard!
Door orde en rust de vrijheid waard,
Die uw gelaat doet schitteren.

Blijf één, blijf één, mijn Vaderland!
Laat niets die deugd verflauwen.
Wroet in geen eigen ingewand!
En, Leeuw van Neerland! toon geen tand
Dan tegen vreemde klauwen.


Ingezonden op: 19 July 2001