DOROTHEA SERENA

Heeft Dora nooit nog iets gehad,
De kleine lieve Dora?
Had ik geen hart er voor, of had
De moeder er geen oor na?
Dacht ik misschien: „ik spaar mijn lied;
De kindren luistren zeker niet,
Zing ik den lot van Dora?”

Kom, dat ik haar in stilte hier
Nu eens een toontje wijde,
Een toontje van dezelfde lier,
Die eens haar moei verblijdde;
Haar petemoei.…De lieve meid
Streeft, dunkt mij, door haar vroolijkheid
En geest haar reeds op zijde.

Bloei, aardig kindje! leef en bloei!
Blijf ons geluk verhoogen!
Lijk naar uw lieve petemoei,
Voer ons haar beeld voor oogen!
Wees: „DOROTHEË.’ een GAAF VAN GOD,
En toon, verduistert zich uw lot,
„SERENA,” uw vermogen!


Ingezonden op: 19 July 2001