EEN LIED.

Laat hooren, laat hooren,
Wat u op t harte ligt!
Sluit haat en vrees de lippen dicht,
De liefde kan niets smoren,
Maar spreekt naar lust en plicht.

Laat praten, laat praten,
Wat zwijgen kan noch wil!
Een dwaze tong staat nimmer stil,
Geen wederwoord kan baten,
Of stuit een zot geschil.

Laat komen, laat komen,
Wat komen zal en moet!
Gods liefde maakt het altijd goed
Met zijne oprechte vromen;
t Is wijsheid wat Hij doet.


Ingezonden op: 19 July 2001