ECHTE DICHTGEEST.

MENS DIVINIOR

Heeft de Aeoolsche harp gespeeld,
Heeft een adem uit den hoogen,
Langs de snaren heengetogen,
Haar zijn Leven meegedeeld;
Viel een vonk uit hooger sfeer,
Die de brandstof heeft ontsteken
En de vlammen uit doen breken,
In d ontroerden boezem neer:

Hoe gansch anders klinkt die toon
Dan wat Kunst of Zucht tot pralen
Uit haar hout en erts leert halen,
Met een oog op lof en loon!
Wat is, bij dien heilgen gloed,
Die zich meedeelt onder t blaken,
t Vuurwerk, dat de feestvermaken
Knallend, schittrend kronen moet?


Ingezonden op: 19 July 2001